Wie zijn wij?

Wij zijn docent-onderzoekers van de Thorbecke Academie en de onderzoeksgroep Cybersafety van de NHL Stenden hogeschool.

Missie

Onze missie is tweeledig: 1) om onze studenten/ alumni extra kansen te geven om werkervaring op te doen, hun netwerk uit te breiden en hun plek te vinden op de arbeidsmarkt, en 2) om het werkveld te helpen bij snel ontwikkelende vraagstukken op het gebied van digitalisering en veiligheid.

Wat mag je verwachten van het leerbedrijf Digitalisering en Veiligheid?

We bieden een platform voor studenten/alumni en opdrachtgevers om elkaar te vinden. We werven studenten en alumni om lid te worden van het leerbedrijf en plaatsen opdrachten voor opdrachtgevers waarbij we ons in eerste instantie richten op het ontwikkelen en faciliteren van crisissimulaties en in overleg onderzoeken we of er ook andere opdrachten door onze studenten of alumni kunnen worden uitgevoerd.

Indien er een extra kwaliteitsslag gewenst is, dan kunnen ervaren docent-onderzoekers met hun expertise bijdragen in de begeleiding, zoals de onderzoekers van de onderzoeksgroep Cybersafety. Dit kan in overleg en tegen betaling.